Shoppen holder lukket fra 16/7 til 25/8

Da den er på korpslejr fra 16/7 til 28/7 begge dage inklusiv

Efter korpslejren er der sommerferie frem til 25/8

Så der bliver ikke sendt ordre i denne periode

De Gule Spejdere i Danmark

Hvem er vi?

Organisationens navn er De Gule Spejdere i Danmark med binavnet Baden-Powell Spejderne i Danmark. Korpset er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé. 

Korpset søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge, hvor der lægges vægt på praktiske og handlingsprægede færdigheder.  

 

De Gule Spejdere i Danmark blev dannet i 1984 af en gruppe ledere, som brød ud fra Det Danske Spejderkorps (de blå spejdere), fordi spejderarbejdet her efter deres mening havde fjernet sig for langt fra sit oprindelige grundlag og ikke tilbød tilstrækkeligt til at kunne fastholde børnenes og de unges interesse. 

 

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

 

Til forskel fra andre spejderkorps, har de Gule Spejdere en lokal styret og ledet spejdergruppe, som suverænt planlægger og gennemføre et arbejdsprogram. Det er derfor meget nemmere at tilpasse arbejdet til lokale forhold, ligesom engagementet oftest er større, når man selv er igangsætter. 

 

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: 

Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund. 

 

Det er ikke et mål i sig selv at alle teknisk skal være super-dygtige spejdere. Derimod er det et vigtigt mål at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance. 

 

Spejderarbejdet er på alle alderstrin bygget op omkring grupper - bander, kobler, patruljer og sjak - hvor børnene trænes i at samarbejde og i at lede og blive ledet af hinanden. Denne vekselvirkning, hvor børnene over et længere tidsforløb skiftevis lærer at indpasse sig og tage lederansvar, er et godt fundament for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads. På de større alderstrin indgår konkurrence mellem grupperne som et væsentligt element. I denne sammenhæng fokuseres i høj grad på holdpræstationen og den enkeltes betydning for helheden.

 

Læs mere om os her.

© 2017 Confero